Projekty UE

30-03-2018
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO Nr 05/2018/NCBiR

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 05/2018/NCBiR

opublikowanego w związku z realizacją projektu

„Opracowanie technologii innowacyjnych półproduktów i produktów owocowych w oparciu o fizyczne i dyfuzyjne metody przetwarzania i utrwalania z uwzględnieniem aspektu czystej etykiety oraz walorów prozdrowotnych”